ԱՌԱՆՁՆԱՏՈՒՆ AG

գտնվելու վայրը` Երևան, Նոյ թաղամաս
սկիզբը՝ 2021, ավարտված

1. եռաչափ տեսք փողոցի կողմից
2. շինարարական աշխատանքներ բակի կողմից
3. շինարարական աշխատանքներ փողոցի կողմից
4. էսքիզ