ԱՎԱՆԻ ԲՆԱԿԵԼԻ ԹԱՂԱՄԱՍ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ
ՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՎԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ
ՄԱՐՇԱԼ ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ ՓՈՂՈՑ 119 ԵՎ 119/2

Սկիզբ՝ 2021

1. Եռաչափ պատկեր Մ. Բաբաջանյան փողոցից
2.3 Եռաչափ պատկեր թաղամասում նախատեսվող այգուց
4. Եռաչափ պատկեր թաղամասի մուտքային հանգույցից
5. Թաղամասի գլխավոր առանցների հատումից առաջացած հրապարակ
6. Եռաչափ պատկեր թռչնի թռիչքից
7. Կտրվածք
8. Էսքիզ
9.գլխավոր հատակագիծ