ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԾԱՂԿԱՁՈՐ

գտնվելու վայրը՝ Կոտայքի մ., Ծաղկաձոր ք.
սկիզբը՝ 2022

1,2 եռաչափ տեսք
3. էսքիզ
4. եռաչափ տեսք թռչնի թռիչքից