ԽՈՐԵՆԱՑԻ 45/ 5

ԵՐԵՎԱՆ, ԿԵՆՏՐՈՆ ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ ՓՈՂՈՑ 45/5
Սկիզբ՝ 2024

1,2,3,4 Եռաչափ պատկեր Խորենացի փողոցից
5. Գլխավոր հատակագիծ
6. Կտրվածք
7. Ճակատ
8. Էսքիզ