ԿՈՄԵՏԱ

գտնվելու վայրը՝ Երևան, Քեռու փ.
սկիզբը՝ 2023

1,2 եռաչափ տեսք
3. էսքիզներ
4,5,6,7,8,9,10,11 հատակագծեր