ՌԵՍՏՈՐԱՆ ՇԻՐԱԿ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՆԵՐ` ԱՐԱ ԱՎԱԳՅԱՆ, ՀԱՅԿ ՍԱԴՈՅԱՆ
ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ` ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ ՇԻՐԱԿ

ԱՎԱՐՏ` 2009
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ` ՌԵՍՏՈՐԱՆ
ՎԱՅՐԸ` ԵՐԵՎԱՆ, ԽՈՐԵՆԱՑՈՒ Փ., 13Ա