ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ

Սկիզբը՝ 2024

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ,
ՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ, ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ

Մեր տեռասաձև նախագիծը