ԱՍՏՂԻԿ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

գտնվելու վայրը՝ Երևան,Դ. Վարուժանի փ.
սկիզբը՝ 2009, ավարտված

Գերմանական տեխնոլոգիաների մասնագետների հետ համատեղ աշխատանք

1,3 վերջնական տեսք լուսանկար
2. նախնական տեսք լուսանկար
4. էսքիզ