ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ

գտնվելու վայրը՝ Երևան, Աղայան փ.
սկիզբը՝ 2014, ավարտված

1.2 եռաչափ տեսք
3..4 ֆրագմենտ
5. էսքիզ