ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔ

գտնվելու վայրը` Երևան, Տ. Մեծ փ.
սկիզբը՝ 2021

1. եռաչափ տեսք Տիգրան Մեծ փողոցի կողմից
2,5 հատվածային եռաչափ տեսք
3. էսքիզ
4. ճակատ