ՀՅՈՒՐԱՆՈՑ ԾԱՂԿԱՁՈՐՈՒՄ

գտնվելու վայրը՝ Կոտայքի մ. Ծաղկաձոր ք.
սկիզբը՝ 2022

1,2,3 եռաչափ տեսք
4. էսքիզ