ՏԵՌԱՍԱՁԵՎ ՏՆԵՐ ՆՈՐՔՈՒՄ

գտնվելու վայրը՝ Երևան, Նորքի լանջ
սկիզբը՝ 2013

1. եռաչափ տեսք, ներքին բակերի կողմից
2. եռաչափ տեսք՝ տեսարան դեպի կենտրոն
3. եռաչափ տեսք
4. էսքիզ